tisdag, oktober 16, 2012

Teknologiindustrin och tjänster inom mineralområdet

2011-08-23 13.51.03

Tack vare gruvindustrin och -verksamheten har det uppstått ny, globalt högklassig tillverkning av maskiner och utrustning med bra konkurrenskraft samt processkompetens och olika serviceföretag i Finland.

År 2010 fanns ca 2 100 egna anställda vid gruvorna och dessutom sysselsätter underleverantörerna ca 1500 personer. Utbyggnaden av gruvor och öppnandet av nya gruvor ökar efterfrågan på arbetskraft i branschen. Antalet anställda vid gruvorna och hos underleverantörerna kommer att överstiga 5000 personer år 2014.

Det sägs att när en underjordisk gruva byggs på vilket ställe som helst i världen, kommer 70−90 procent av den nödvändiga teknologin från Finland eller Sverige.

Viktiga svenska teknologiföretag inom branschen:

 1. Sandvik
 2. Atlas Copco
 3. Boliden
 4. Scania

Vid gruvverksamheten bryter man malm under jord eller i dagbrott och producerar metall- och mineralanrikningar där malmmineralerna separeras från det övriga mineralmaterialet. Arbetet kräver mångsidig kompetens och i de flesta fall att malmen behandlas specifikt enligt gruva, vilket tillsammans med den moderna tekniska kompetensen har lett till energieffektiva och miljövänliga lösningar.

Hela kedjan för malmforskning, -täkt och förädling kräver maskiner, utrustning och processteknisk expertis. Vid prospektering används bland annat geofysikalisk utrustning och borrmaskiner.

För malmtäkt behövs borr-, kross- och laddutrustning. Som stöd för gruvorna används bultning och sprutbetong. För lastning och transport behövs maskiner som ofta är högautomatiserade och som lämpar sig för trånga utrymmen i gruvorna samt tekniker som har tagits fram för att lyfta och flytta malmerna.

För malmanrikning behövs kross-, pulveriserings-, flotations-, lösnings-, koncentrations- och filtrationsutrustning. Hela processen och informationsutbytet måste automatiseras samt vatten- och avfallshanteringen måste vara under kontroll. I Finland finns det industriföretag inom mineralområdet som är ledande på global nivå och där det finns åtskilliga tekniska toppinnovationer.

Ledande företag är

 1. Metso Abp,
 2. Normet Oy,
 3. Outotec Oyj 
 4. Sandvik Mining and Construction Oy.

Mineralanrikningarna och nyttostenarna är tunga massor som ofta måste transporteras långt bort från deras ursprungliga ställen för förädling i Finland eller i utlandet. Läget för en gruva bestäms av de geologiska faktorerna, varför en fungerande logistik kan förutsätta stora investeringar i järnvägs-, landsvägs- och sjötransportförbindelser.

Till de viktigaste tjänsterna inom mineralområdet hör gruvplanering, brytnings- och krossentreprenad, provtagning, geofysikaliska mätningar, laboratorieundersökningar, anrikningsundersökningar, informationstjänster, tillståndsärenden och olika konsultationer. I branschen verkar globala serviceföretag, men också en stor grupp lokala SMF-företag. Mineralområdet är väldigt kapitalintensivt och förutsätter fungerande finansieringskanaler.

Företag som erbjuder tjänster inom mineralområdet är bland annat

 1. Ahma insinöörit Oy,
 2. Astrock Oy,
 3. Destia Oy,
 4. E. Hartikainen Oy,
 5. Oy Kati Ab,
 6. Labtium Oy,
 7. Outotec Oyj,
 8. Pöyry Oyj,
 9. Ramboll Oy,
 10. Suomen Malmi Oy,
 11. YIT Abp,
 12. olika organisationer inom finanssektorn och advokatbyråer.

Också de expert- och informationstjänster samt anrikningstekniska undersökningar som erbjuds av Geologiska forskningscentralen är viktiga för företagen inom mineralområdet.

Källa: FINLANDS MINERALSTRATEGI

Inga kommentarer: