söndag, november 30, 2014

Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv

Bloggaren Anders Svensson skrev 08.02.2013: “I Pajala kommun, utanför Kaunisvaara, i Tapulivuoma, har en ny stor järnmalmsgruva öppnats. Bolaget bakom gruvan, Northland Resources, har visat sig ha för litet kapital och är nära konkurs. Man har försökt få in nytt kapital men misslyckats. Den bästa lösningen för att säkra gruvans fortbestånd och utveckling samt för att säkra jobben är att låta staten ta över ägandet av gruvan. Det kan ske via det statliga bolaget LKAB som Göte Kildén föreslår på bloggen Kildén & Åsman.”

Det är inte svårt att dra paralleller mellan järngruvan i pajala on nickelgruvan i Sotkamo. Gruvföretagen lyckades utmärkt med sina aktieemissioner, gruvorna byggdes med rekordfart, men själva verksamheten fyllde inte högt uppskuvade förväntningar.

Northland Resources börsnoterades 2006. Då var priset 8 kronor per aktie. På några månader steg aktievärdet till 29 kronor. När bristen på kapital blev känd i januari 2013 inleddes det ras vi nu vet mera om. Anledningen till att så många småsparare har investerat i bolaget är den positiva synen på järnmalm som finns i Sverige, trodde många i början.

Men vi har glömt hur dyrt och hur lång tid det tar att bygga en gruva. Gruvan i Pajala visade snart att kursen kunde sjunka ännu mer. Små aktisparare borde att inte lägga inte alla pengar i en aktie, och att gruvprospektering innebär en stor risk för investerare.

“I snitt har folk förlorat mellan 30 000 och 40 000 kronor januari 2013”, förklarade Claes Hemberg, sparekonom på Avanza.

avenue_990

Gruvindustrin går genom en svår kris. Talvivara är inte den enda som berörs av dålig ekonomi och miljöproblem. Framtiden för gruvan i Pajala väcker oro. Är det skattebetalarna som får betala om gruvan inte fortsätter? Vem betalar för att städa upp i naturen efter gruvor i konkurs? Kanske ingen och gruvområden lämnas oftast så som de är. År 2013 kallade Northlands finanschef Peder Zetterberg bolagets ekonomiska problem för ”en tillfällig likviditetssvacka”.

Tvärnit för gruvinvesteringar

2012 investerades globalt drygt 101 miljarder dollar av världens 40 största gruvföretag. År 2012 beräknas investeringsnivån inom gruvindustrin rasa till 83 miljarder, enligt snittprognoserna på marknaden.  Nedgången väntas fortsätta ned till 67 miljarder dollar 2016.

Under gruvboomen 2012 låg investeringarna, både i infrastruktur och utrustning, på drygt 108 miljarder dollar. För branschledande BHP Billiton och Rio Tinto antas årets investeringar hamna på drygt 25,5 miljarder dollar, ned från nästan 37 miljarder 2013. Källa: DNB Markets (TT).

Det är den senaste tidens försämrade järnmalmspriser som satt ytterligare press på bolaget som i slutet av 2012 öppnade gruvan i byn Kaunisvaara i Pajala kommun.

Northland Resources stoppar verksamheten i sin gruva i Kaunisvaara i Pajala kommun. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Gruvbolaget har närmare 300 anställda – samtliga sägs upp. Förutom de anställda i själva gruvbolaget berörs många anställda hos underentreprenörer som bland annat sköter transporter av malmen. Totalt handlar det om cirka 500 jobb.

Enligt Aftonbladet har över 10 000 småsparare investerat i aktier i Northland Resources. För tre år sedan började börskursen svikta. Sedan dess har kursen varit på resa – mot botten. Våren 2012 var en aktie i Northland värd 5 kronor på Oslobörsen.  2013-02-15 hade aktipriset rasat till omkring 60 öre.

Det har varit dyrt att få igång produktionen i Kaunisvaara. Först 2013 nådde den första leveransen järnmalm ett stålverk i Holland. Därför har Northland Resources också dragits med stora, och till viss del kalkylerade, uppstartskostnader. Sedan 2009 har man gått back 250 miljoner kronor. Det har heller inte blivit någon utdelning till aktieägarna.

Totalt har gruvan blivit nästan tre miljarder kronor dyrare än beräknat. Det är 20-30 procent över prognosen av vad det skulle kosta initialt. Det är förvånade att ledningen, där många har 30 års erfarenhet eller mer av gruvdrift, inte har fått kalkylen att gå ihop bättre, säger Pär Weihed, professor i geovetenskap..

Med felräkningen i beaktande är det i sig inte märkligt att kostnaderna för gruvdriften är höga, enligt Weihed. Logistiken för att kunna utvinna, förädla, och sedan transportera malmen vidare är komplicerad och dyr.

“Det finns ett fungerande dagbrott och ett anrikningsverk. Men resten av logistikkedjan måste också fungera, och här finns flaskhalsar. Man måste frakta malmen från Pajala till Svappavara med lastbil. Sedan vidare till Narviks hamn med tåg. Och där måste hamnen räcka till för större fraktfartyg. Och än (2013-02-05) har inget fartyg lämnat hamnen i Narvik med järnmalm från Pajala”, säger Pär Weihed.

När Northland 2010 fick det avgörande tillståndet för att starta gruvan i Pajala innebar det en vändpunkt för bygden. Befolkningen hade då minskat med omkring två procent om året i ett halv sekel. Istället började folk att söka sig till Pajala. Gruvan gav hundratals jobb och bostäder började byggas för första gången på många år.

Men redan några månader efter invigningen kom de första tecknen på att allt inte stod rätt till med bolagets ekonomi. Sedan dess har kriserna avlöst varandra, och Pajala kastats mellan hopp och förtvivlan. I augusti redovisade Northland en förlust före skatt på drygt 100 miljoner dollar för årets andra kvartal. Bolaget är för närvarande inne i sin andra rekonstruktion.

I fjol (2013) räddades bolaget undan konkurs med kapitaltillskott och lån från bland andra Folksam, Peab, Metso och riskkapitalbolaget Norrskenet (med statliga LKAB som delägare).

Det förväntades ge företaget tillräckligt med kapital för att nå full produktionstakt under tredje kvartalet 2014.

GRUVAN STÄNGS ÄNDÅ

Publicerat tisdag 7 oktober kl 08:42 | Uppdaterat, tisdag 7 oktober kl 12:41

"Beslutet har fattats för att bevara likviditet samt för att göra det möjligt att återuppta verksamheten när långsiktig finansiering säkrats. Bolaget avser att leverera det järnmalmskoncentrat som redan är producerat", skriver Northland i ett pressmeddelande.

“Med tanke på det extremt utmanande marknadsklimatet är styrelsens beslut att stoppa verksamheten i detta skede det enda sättet att undvika konkurs, detta innebär beklagligt nog att många skickliga och engagerade medarbetare måste lämna bolaget”, kommenterar vd:n för Northland Resources Johan Balck i pressmeddelandet.

Källa: Sveriges Radio, Aftonbladet

Inga kommentarer: