tisdag, december 02, 2014

Stirling för u-båtar, hem och hushåll samt byar

voltDet är i grunden en skotsk uppfinning, en präst vid namn Robert Stirling heter skaparen av varmluftsmotorn. Den stora fördelen med Stirlingmotorer är att dom är oerhört driftsäkra och långlivade. Med väldigt lite utsläpp och nästintill ljudlös lämpar den sig utmärkt i våra hem. Svenska Kockums har utvecklat dessa motorer till sina ubåtsbyggen. 

Stirlingmotorn, även kallad varmluftsmotorn, är en kolvmotor med extern förbränning. Motorn innehåller ett arbetsmedium, det kan till exempel vara luft eller väte, som omväxlande värms och kyls. Genom den upprepade tillförseln och bortförseln av värme sätts motorns kolvar i rörelse.

stirlinguv_motor02Eftersom själva förbränningen sker utanför cylindrarna kan alla typer av bränslen användas, från högvärdiga gaser till fasta biobränslen. Motorn kan då drivas med braskamin, pelletsbrännare koncentrerat solljus som värmekälla, för att nämna några exempel.

Det som lockar allra mest är nog det faktum att den producerar både värme och el, så har man en Stirlingmotor på cirka 9 kW så har man tillräckligt med energi för både värme och el för hela sitt hus, och till grannen med för den delen.

Kombinera med vindkraft från t ex Energytower så kan man förhoppningsvis kapa elkabeln in till huset, eller samfälligheten, eller varför inte in till byn.

Största hotet kommer som vanligt från dom stora energibolagen, som kämpar med näbbar och klor för att inte apparater av detta slag ska etablera sig på marknaden..  Om hushållen frångår dom stora elgiganterna, då förlorar dom ju aktieutdelning och bonuspengar.

Källa: http://naturstacken.com/2011/03/02/stirling/

Inga kommentarer: